top of page

Har ni rätt brandsläckare i lokalen?

Det finns flera typer av brandsläckare ämnade för att släcka olika typer av bränder. De två vanligaste brandsläckarna som gemene man kommer att tänka på är pulversläckaren och skumsläckaren. Nedan har vi listat 4 olika brandsläckare och vilken typ av brand de är lämpade för, vidare har vi listat vilka typer av verksamheter där brandsläckarna är vanligt förekommande inom.Pulversläckare

Den vanligaste brandsläckaren för hushåll och kontor är pulversläckaren. Pulversläckaren. Dessa finns med en släckningskapacitet från 2 till 12 kilogram och tar allt från 10 till 30 sekunder att tömma (beroende på dess storlek). De som kännetecknar pulversläckaren är dess ABC klassning – en märkning de har fått på grund av sin effektivitet att släcka de vanligaste bränderna i hemmet. Läs mer om brandklasserna A, B & C.


Skumsläckare

Skumsläckaren som också går under namnet AB släckaren – fungerar bäst mot bränder i klass A och klass B. Viktigt att tänka på är att vara varsam att släcka bränder i elektronik då skummet från släckaren kan agera som strömförare och leda strömmen vidare. Läs mer om brandklasserna A & B.


Vattensläckare

Vattenbrandsläckaren är ett bra val för att släcka klass A bränder, dock enbart klass A bränder. Likasom skumsläckaren ska man inte försöka sig på att släcka bränder i elektronik med hjälp av vattensläckaren - då vatten kännetecknas av dess strömförande förmåga. Vattenbrandsläckaren är också en tyvärr inte mycket mer än så. Vatten har även en låg fryspunkt, det vill säga ej duglig vid låga temperaturer (-0 grader Celsius). Läs mer om brandklass A.


Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckare är vanligt förekommande på restauranger eller andra lokaler med större kök. Brandsläckarna är F klassade och så som namnet avslöjar släcker dessa bränder kopplade till matfett och oljor. Läs mer om blandklass F.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page