top of page
Namnlös design (10).png

BAM - Bättre Arbetsmiljö

Intresseanmälan

Tack! Vi återkommer till dig inom kort!

BAM, Sveriges mest populära arbetsmiljöutbildning, utgör den centrala grundutbildningen för chefer och skyddsombud. Deltagarna får insikter om både fysisk och psykosocial arbetsmiljö och hur dessa kan förbättras.

 

Utbildningen innefattar såväl teoretiska som praktiska moment, och det ger kompetens inom ämnet arbetsmiljökunskap och de förutsättningar som krävs för att aktivt bidra till verksamhetens utveckling mot en förbättrad arbetsmiljö.
 

KURSINNEHÅLL

  • SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete

  • OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö)

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor

  • Undersökning av risker och förebyggande insatser

  • Sambandet mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling

  • Sökning och tillämpning av information

MÅL

​Målet är att deltagaren ska förvärva grundläggande arbetsmiljökunskaper och utveckla en fördjupad förståelse för effektiv samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som behöver kunskap om korrekt hantering av arbetsmiljöfrågor inom ramen för sina yrkesroller.

Format

På plats hos er eller distans.

VISSTE DU ATT?

Med en kris menas en händelse där en stor skala människor, och stora delar av vårt samhälle (inkl. privata sektorn) drabbas. Det innebär ofta hot mot vitala samhällsfunktioner och värden såsom mat-, vatten- och elförsörjning, eller vår hälsa och frihet. Man har valt att dela upp Sveriges krishanteringssystem i tre övergripande principer: (1) Ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har också ansvaret under kris- och krigssituationer. (2) Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation, i största möjliga utsträckning, ska vara densamma under kris som fredstider. (3) Närhetsprincipen innebär att kriser skall hanteras när de inträffar och av de som är närmst berörda.

Hur bör ert företag tänka kring krishantering? Matnyttig information finns på MSB informationsblad om krishantering för företag.
Hör gärna av dig till oss med dina frågor och funderingar!

bottom of page