top of page
Hand på brandsläckare

BRANDSKYDD

Bra utrustning underlättar vid brand - men förlorar sitt värde om personalen inte vet hur de ska agera. Att medarbetarna på en arbetsplats deltar i en brandskyddsutbildning är livsviktigt för att säkerställa att utrustningen och det inbyggda brandskyddet nyttjas på bästa sätt.

Utbildningen är en grundkurs utan krav på förkunskaper och anpassas efter er verksamhet. Efter avslutad kurs erhålles personliga diplom samt företagsintyget Brandsäker Arbetsplats.

SYFTE MED KURSEN

Med konsultation och utbildning från ett riktigt proffs får ni kunskaper och färdigheter att förebygga, agera och hantera bränder på arbetsplatsen.​

KURSINNEHÅLL

Förebyggande brandskydd

  • Ansvar och motivation

  • Brandskyddsbeskrivningar

  • Åtgärder vid larm och tillbud

 

Släckningsövningar

  • Handhavande av brandsläckare med vatten/skum/ koldioxid

  • Handhavande av brandfilt

  • Demonstration av brandrisker

Vill ni veta mer om kursen?
Se hela KURSPLAN.

 

 

Har du andra frågor eller vill ha offert? 

Skicka oss en intresseanmälan - svar får du inom kort!

INTRESSEANMÄLAN

Tack! Vi återkommer till dig inom kort.

BRANDSÄKER ARBETSPLATS

 

Företagsintyget Brandsäker arbetsplats tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete/ SAM (enligt AFS 2001:1) samt systematiskt Brandskyddsarbete/ SBA (enligt 2003:778). Intyget är framtaget av erfarna brandinstruktörer med gedigen erfarenhet med att utbilda företag och anställda inom brandskydd.

Se våra andra utbildningar & företagsintyg

Hjärtsäker Arbetsplats

För att erhålla vårt företagsintyg "Hjärtsäker Arbetsplats" behöver anställda utbilda sig i hjärt- och lungräddning. Samt ha behövlig skyddsutrustning i sina lokaler, med minsta krav på hjärtstartare. 

HLR med hjärtstartare

För alla företag som vill ha en Hjärtsäker arbetsplats. Utbildning och material tillgodoses. 

Krisbered Arbetsplats

För att erhålla företagsintyget "Krisbered arbetsplats" så behöver företaget genomföra utbildningen Krisberedskap därmed upprätthålla ett systematiskt krisberedskapsarbete.

Krisberedskap

För företag av alla storlekar, som vill vara förberedda och kunna hantera en krissituation. 

VISSTE DU ATT?

Ansvaret för brandsäkerhet för kommersiella hyresgäster klargörs i en brandskyddsklausul i hyreskontraktet. Det hör till vanligheten att fastighetsägaren tar initiativ att klargöra ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och lokalhyresgästen när hyreskontraktet skrivs, där lokalhyresgästerna bör ansvara för åtgärder knutna till verksamheten. Tänk på att Brandskyddskraven är unika för olika verksamhetsområden. Är ni osäkra på vad som gäller för er? Prata med oss - vi välkomnar alla frågor ni kan tänkas ha!

 

Tips till er som ska hyra ny lokal; Fastighetsägarna har i samråd med Svensk Handel och Visita tagit fram förlagor till brandskyddsklausuler. Läs mer på fastighetsägarnas hemsida.

bottom of page