top of page

Svar på vanliga frågor om Brandskydd

Updated: Aug 22, 2022

Vad är brandskydd?


Brandskydd är de krav som myndigheternas ställer på byggnader och anläggningar med brandrisker. Eftersom brandriskerna skiljer sig beroende av lokaltyp finns det olika regler. Dessa regleras i Boverkets byggregler (BBR) och LSO. Vanliga kravställningar är utrymningsvägar, larm, nödbelysning och brandsläckare. En bra tumregel att ha i åtanke är att ju fler personer som lokalen är avsedd för desto högre blir kravställningen. Kontakta en brandexpert idag!


Vem ansvarar för brandskydd i hyrd lokal?


Ansvarsrollen är ej reglerat i lag, men vanligtvis är fastighetsägaren skyldig att förse lokalerna med rätt tillbehör och att hyresgästerna känner till grundläggande brandsäkerhet. Det systematiska arbetet är upp till hyresgästen.


Vad gör en brandskyddsansvarig?


En brandskyddsansvarig ansvarar för brandskyddet i just din organisation. Den brandskyddsansvarige måste arbeta systematiskt och efter organisationens storlek – finns det till exempel medarbetare med särskilda behov? Hur många medarbetare finns i lokalen? Hur är lokalerna utformade?


Hur ofta behöver man gå brandskyddsutbildning?


Enligt rekommenationer från Brandskyddsföreningen bör utbildningar i brandskydd upprepas vart tredje år.


Vilka krav ställs på brandsäkerhet?


Detta är beroende av lokaltyp. Vanligtvis är kraven högre desto fler lokalen är avsedd för, enligt BBR.


Hur många kan delta på en brandskyddsutbildning?


Brandskyddsföreningen rekommenderar max 20 deltagare per utbildningstillfälle. Kurserna bör upprepas vart tredje år.


Vilka brandrisker finns i vår lokal?


Detta beror på lokal och arbetsmiljö. Inom exempelvis restaurang är spisbränder vanliga. Annars är levande ljus, rökning och köksbränder vanliga i kontorsmiljöer.


Vad ska jag göra om det börjar brinna på arbetsplatsen?


Ring 112. När det kommer till förebyggande arbete rekommenderar vi att kontakta en brandexpert som kan lägga fram systematiska rutiner kring brandskyddsarbete. Kontakta en brandexpert idag!


201 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page