top of page
Kvinnlig HLR-instruktör som öppnar luftväg.

12 deltagare per kurs

1,5 timmar

Rätt kunskap räddar liv. Vet du vad du ska göra om någon på kontoret drabbas av plötsligt hjärtstopp? Vår utbildning ger er rätt förutsättningar att hantera det otänkbara. 

Hjärt- & lungräddning

20 deltagare

2 timmar

Vår brandskyddsutbildning varvar teori med praktik och ger deltagaren kunskaper och förutsättningar att förebygga och hantera brandsituationer.

Brandskydd        

max 20 deltagare

ca 3,5 timmar

Med rätt kunskaper och förutsättningar kan ni minimera riskerna på företaget och hantera situationen när olyckan kommer. Vi anpassar innehållet efter er bransch och de vanligaste krissituationerna.

Krishantering            

Få offert inom 24 timmar

FÅ OFFERT

Ett urval av alla företag som gått säkerhetskurser hos oss

Logga ProAd
Logga SydFrys
Logga Urban Deli
Logga Professionals Nord
Logga Abbvie
HLR KURSINNEHÅLL

HJÄRT- & LUNGRÄDDNING

Varje dag riskerar vi olyckor på arbetsplatsen. Plötsligt hjärtstopp är en folksjukdom som drabbar närmre 10.000 personer årligen - många inträffar på arbetsplatser.

 

Med rätt utrustning, grundläggande kunskap och snabbt agerande - så ökar chansen till överlevnad med 70% vid ett plötsligt hjärtstopp.​

Med rätt kunskaper om livräddande åtgärder skapar du och dina kollegor en tryggare arbetsplats.

BRANDSKYDDSUTBILDNING

Vi hjälper företag och organisationer i Sverige att uppfylla de brandkrav som ställs på deras verksamhet och bransch.

Ett systematiskt brandskyddsarbete samt att personalen har grundläggande Brandskyddsutbildning - är väsentlig för upprätthålla en brandsäker arbetsplats.

En klok investering liggandes i allas intressen; att omges bland personer kunniga att hantera en kritisk situation.

Testa dina kunskaper, gör vår HLR-QUIZ!

Dina händer_edited.jpg

FRÅGA 1: Vad är HLR?

HLR är en förkortning av hjärt- och lungräddning. Om en person drabbas av hjärtstopp kan man genom HLR hjälpa hjärtat att pumpa och syresätta blodet i kroppen.

Testa dina kunskaper, gör vår BRAND-QUIZ!

FRÅGA 1: Vad är brandskydd?

Brandskydd är de krav som myndigheternas ställer på byggnader och anläggningar med brandrisker. Eftersom brandriskerna skiljer sig beroende av lokaltyp finns det olika regler. Dessa regleras i Boverkets byggregler (BBR) och LSO. Vanliga kravställningar är utrymningsvägar, larm, nödbelysning och brandsläckare. En bra tumregel att ha i åtanke är att ju fler personer som lokalen är avsedd för desto högre blir kravställningen.

BRANDSKYDD kursplan
HLR QUIZ
BRAND QUIZ

HELHETSLÖSNING TILL ALLA FÖRETAG

Många företag finner det tryggt att få stöd i sitt systematiska HLR- & Brandskyddsarbete. Därför har vi gjort det så enkelt som möjligt och satt ihop kompletta paket som garanterar en riktigt trygg arbetsplats.

 

Vi säkerställer/ tar fram rätt underlag & styrdokument, genomför kontinuerliga utbildningar för er personal inom HLR & Brandskydd, samt förser er arbetsplats med nödvändig utrustning. Anpassat efter bransch och företag.

bottom of page