top of page

Svar på vanliga frågor om Hjärt- och lungräddning.

Updated: Aug 23, 2022

Vad är HLR? HLR är en förkortning av hjärt- och lungräddning. Om en person drabbas av hjärtstopp kan man genom HLR hjälpa hjärtat att pumpa och syresätta blodet i kroppen. Varför utförs HLR? HLR görs om någon drabbats av ett hjärtstopp. Den drabbade personens hjärta slutar att slå och därför behöver hjärtat hjälp att pumpa ut blod till resten av kroppen.

Vem ansvarar för HLR på arbetsplatsen? Arbetsgivaren har som skyldighet att se till att de anställda har en god och säker arbetsplats vilket tydligt står beskrivet i arbetsmiljölagen. En arbetsplats ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Hur många drabbas årligen av hjärtstopp i Sverige? Dagligen drabbas ca 27 personer i Sverige av hjärtstopp. Det är alltså ungefär 10000 personer som varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp. Hur många överlever hjärtstopp? Överlevnadsgraden är ungefär 6%, dvs endast 600 styckena av 10 000 drabbade överlever ett plötsligt hjärtstopp.


Vad är det för skillnad på hjärtinfarkt, hjärtstopp och stroke? Hjärtinfarkt innebär att hjärtmuskeln fått syrebrist på grund av en proppbildning i hjärtats kranskärl. Hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt stannar och slutar pumpa blod. Stroke innebär det att man har får en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Hur ofta bör man gå HLR-utbildning? Det finns ingen lag som bestämmer hur ofta en företagare måste utbilda sin personal inom Hjärt- och lungräddning. Det är dock viktigt att man kontinuerligt uppdaterar medarbetarna. Det bör inte gå mer än två år mellan utbildningarna - detta då forskningen inom området går framåt och kan ändra/ uppdatera befintliga metoder inom HLR. Vi rekommenderar starkt att man uppdaterar kunskaperna årligen. En kontinuerlig utbildning ser dessutom till att företagets nyanställda får chansen att utbilda sig. Hur många kan delta på en HLR-utbildning? I våra HLR-utbildningar rekommenderar vi ett max antal på 12 personer per instruktör. Detta för att ni ska få en så en god kvalitet på utbildningen som möjligt. Vad är en hjärtstartare? En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt hjärtstopp. Hur fungerar en hjärtstartare? Användaren startar hjärtstartaren, fäster elektroderna och trycker själv på en knapp för att avge en strömstöt om hjärtstartaren rekommenderar det. I en helautomatisk hjärtstartare kommer strömstöten automatiskt utan att användaren behöver trycka på en knapp.

129 views0 comments

Comments


bottom of page