top of page

Så här gör du Vuxen-HLR

Updated: Mar 6, 2023

Vid hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa ut blod i kroppen och då kan man med hjälp av HLR manuellt hjälpa kroppen att pumpa runt blodet. Kraftiga bröstkompressioner och också inblåsningar ger förhoppningsvis tillräckligt med syre och blodcirkulation tills dess att professionell hjälp anländer. Syftet är alltså att upprätthålla andning (genom inblåsningar) och blodcirkulation (genom börstkompressioner) och ju fortare detta påbörjas desto större chans har den drabbade att överleva.


Drabbas någon i din närhet av hjärtstopp är det alltså väldigt viktigt att du vet hur man ska göra för att snabbt komma igång med HLR.


Nedan kan du läsa hur du steg för steg, med god kvalitet, kan utföra HLR på en vuxen person.


1. Kontroll av medvetande

Först och främst skall du kontrollera medvetandet hos den drabbade. Försök väcka personen genom att ta tag i dennes axlar och skaka försiktigt, samt fråga hur personen mår. Gör personen tydliga livstecken som kroppsrörelser eller pratar kan du utesluta hjärtstopp men om personen inte vaknar och inte visar några tecken på medvetande ska du då gå till nästa steg och kontrollera andningen.


2. Kontroll av andning

Om en person blir medvetslös slappnar alla muskler i av. Ofta kan det då hända att tungmuskeln sjunker ner och täpper till luftvägen om den drabbade ligger på rygg och då är det livsviktigt att hjälpa personen att andas genom att skapa en fri luftväg. För att kontrollera om personen andas normalt börjar du med att öppna den drabbades luftväg genom att lägga din hand på personens panna, böja huvudet bakåt och med din andra lyft upp hakan med två fingrar. Närma dig den drabbades näsa och mun med ditt öra och känn och lyssna efter andetag, titta samtidigt om personen bröstkorg höjer och sänker sig.

Vid onormal andning eller ingen andning alls ska du bedöma det som ett hjärtstopp. Ring då 112 på högtalare så kommer larmoperatören hjälpa dig med utförandet av HLR.


3. Bröstkompressioner

Se till att personen ligger på ett hårt underlag. Börja med att lägga din ena hand på den drabbades bröstkorg, lägg sedan din andra hand ovanpå den första och knäpp ihop fingrarna. Med raka armar ska du nu trycka ner personens bröstkorg minst 5 cm, inte mer än 6 cm. Tryck 30 gånger och håll en takt på 100-120 kompressioner per minut.


4. Inblåsningar

Öppna personens luftväg genom att precis som vid kontroll av andning - Lägg din ena hand på den drabbades panna och böj huvudet bakåt samtidigt som du lyfter upp personens haka med din andra hand. Knip sedan för personens näsa och placera din mun intill den drabbades mun. Se till att täcka din mun över personens mun och blås in luft tills att bröstkorgen höjer sig. När bröstkorgen höjer sig avbryter du inblåsningen och tar ny luft för att sen ge en inblåsning till. Totalt 2 inblåsningar.


5. Fortsätt HLR 30:2 Fortsätt att varva 30 bröstkompressioner med 2 inblåsningar fram tills vårdpersonal anländer. Försök att göra så få avbrott i HLR som möjligt. Det är jobbigt att göra HLR så om möjligt är det bra om fler personer kan hjälpa till att göra HLR. Se till att bytas av så är det lättare att hålla rätt kraft samt rätt takt i kompressionerna. Se också till att du får hjälp att hämta närmsta hjärtstartare!

14 views0 comments

Comments


bottom of page